18 maart 2015

Informatieavond Parel van de Delta

Woensdagavond 18 maart 2015 vond de drukbezochte informatieavond ten behoeve van de Parel van de Delta plaats, welke in samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee was georganiseerd. Circa 120 belangstellenden waren aanwezig om geïnformeerd te worden over het bestemmingsplan De Parel van de Delta en de eerste impressies en plannen te zien voor de prachtige locatie aan het Vingerling.
Wethouder Koningswoud opende deze avond met een woord namens de gemeente en gaf hierbij een toelichting op het bestemmingsplan, dat inmiddels in procedure is gebracht.
Vervolgens kreeg de heer Van Es het woord namens Estate Invest en hij presenteerde de concept plannen van De Parel van de Delta en lichte dit nader toe. In de presentatie werden de nieuwste impressies, gevelaanzichten en plattegronden getoond.
In het kader van vraaggerichte projectonwtikkeling die Estate Invest toepast, kreeg men na afloop van de presentatie ook de gelegenheid om zijn of haar wensen kenbaar te maken, alsmede zijn of haar mening over het huidige ontwerp van De Parel van de Delta.
Estate Invest kijkt samen met u terug op een geslaagde avond.
Indien u meer informatie wenst omtrent deze ontwikkeling, kunt u nader contact met ons opnemen.


Meer nieuws