13 oktober 2016

Bestemmingsplan vastgesteld

Donderdag 13 oktober 2016 ondertekenden wethouders Daan Markwat en Marnix Trouwborst van de gemeente Goeree-Overflakkee en Dingeman van Es van Estate Invest twee overeenkomsten voor woningbouwprojecten. De overeenkomsten gaan over de projecten ‘Parel van de Delta’ en ‘De Oude Werf’. Beide projecten zijn opgepakt in het kader van de herstructurering van het oude centrum van Middelharnis. De realisatie van deze projecten geeft een kwaliteitsimpuls aan het historisch centrum van Middelharnis.

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 oktober 2016 de bestemmingsplannen voor beide locaties vastgesteld. De bestemmingsplannen zijn nodig om de projecten te kunnen realiseren. De plannen bieden het planologische juridische kader om deze ontwikkelingen mogelijk te maken.


Meer nieuws